So'nggi maqolalar

Asalarilarni parvarishlash vositalari 2-qism
Arixona issiq bo‘lishi, atrof-muhitdagi harorat tez o‘zgarsa ham asalarilarni himoya qilish kerak. Qishning eng sovuq kunlarida ham arixona ichkarisidagi harorat +14°C dan past bo‘lmasligini, yosh avlodni parvarishlashda esa 34-35°C harorat bo‘lishini, asalarilarnin

16 Dekabr 2016 | Comment

Bo‘laklardan yig‘iladigan yuklagich
Bo‘laklardan yig‘iladigan yuklagich asalari qutilarini avtotransportga, maxsus telejkalarga yuklashda, 39-rasmda ko‘rsatilgan yuklagichdan foydalanish samarali bo‘ladi. Yuklagichning asosi bo‘lgan nisbatan yo‘g‘on va uzun quvur 1 ning bir uchi yerga qoqilib, avtomobil (telejka)ning oldingi borti

15 Dekabr 2016 | Comment

Mum eritkichlar
Mum eritkichlar Mum – asalarichilikning foydali mahsulotlaridan biri hisoblanadi. Mum mahsuloti asalari organizmida ishlab chiqariladi, undan asalarilar yangi uyalar yasash uchun foydalanadi. Asal to‘ldirilgan uyaning og‘zini ari yupqa mum bilan yopib qo‘yadi. Asal bilan to&l

14 Dekabr 2016 | Comment

Asalarizorni jihozlash
Asalarilar samarali ishlashi uchun asalarizorda, ular uchun qulay sharoitlar yaratish talab qilinadi. Asalarizor gulchangi va gulshira olinadigan ekinzorga yaqin joylashtirilishi kerak, chunki hatto 1,0-1,5 km uzoqlikdagi joydan asalarilar keltiradigan mahsulot keskin kamayib qoladi. Asalarizorda ha

13 Dekabr 2016 | Comment

Asalarilarni ko‘chirish vositalari
Asalarichilikda vaziyatlarga qarab, arixonalarning joyini o‘zgartirish, yangi shirali o‘simliklar yaqiniga ko‘chirish kerak bo‘ladi. Nisbatan og‘ir bo‘lgan arixonalarning joyini o‘zgartirishda, ularni ko‘tarib tushiradigan vositalardan foydalanish 12-&

13 Dekabr 2016 | Comment

Asalarichi omborxonalari, ustaxonalari
Asalarilar qish kunlari qulay sharoitlarda bo‘lsalar, ular kam ozuqa iste’mol qilib, uni issiqlikka aylantirish uchun kam energiya sarflashadi. Demak, ular toliqmasdan, bahorgi ishlarini faol boshlashadi, ko‘proq yosh avlodni o‘stiradi, mo‘l mahsulot to‘playdigan bo‘ladi. O‘zbekiston sharoitida

12 Dekabr 2016 | Comment

Asalarichilikda ishlatiladigan asboblar
Asalarilar uchun yangi romlarga mum pardalari yopishtirishda,romlardagi asalni ajratishda, mum xomashyosiga qayta ishlov berishda, ta’mirlashda, arixonalarni ko‘tarishda, bo‘yashda va boshqa ishlarni bajarishda, asalarichilik anjomlaridan foydalaniladi. Bevosita asalarilar bilan is

11 Dekabr 2016 | Comment

Asalarilarni parvarishlash vositalari
Respublikamiz mintaqalarida mart oyida asalari oilasi asosiy nazoratdan o‘tkaziladi. Bahorgi kunlar isib, soyadagi harorat 14°C dan oshganidan so‘ng arixonadagi asalari oilasining ahvoli ko‘zdan kechiriladi. Undagi oziq zaxirasi, oilaning katta-kichikligi, ona asalarining bor-yo‘qligi aniqlanadi

10 Dekabr 2016 | Comment

Арилар қишлаши учун озиқа захирасини жамғариш
Ари оиласининг маҳсулдор бўлиши ўтган (олдинги) йили ариларнинг қишлаши учун жамғарилган озиққа келаси йили ари оиласининг асал тўплаши эса шу йили асосий шарбат тўплаш мавсумида қанча кўп ва сифатли озиқ жамғарилганлигига боғлиқ бўлади. Етарли ва сифатли озиқ жамғарилганда ари оилалари муваффақи

28 May 2015 | Comment

Ариларни шакар шарбати билан боқиш.
Мабодо арихоналарда жамғарилган асалли ромлар бўлмаса ёки табиатда шарбат ажратувчи ўсимликлар ҳали гулламаган бўлса, у ҳолда ари оилаларига шакар шарбати тайёрлаб берилади. Шарбатнинг икки қисми шакар ва уч қисми сувдан иборат. Қўшиладиган сув сирли ёки шунга ўхшаш идишда қайнаш даражасига етгунча

26 May 2015 | Comment